Gia sư Thanh Hóa*0814.369.567-0968.678.234

Lớp dạy mới

LỚP DẠY KÈM MỚI HÔM NAY:19 - 06 - 2024

Mã số: V9TH2204

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : Gia sư Văn 9 tại Thanh Hóa
Môn dạy: Gia sư Văn 9 tại Thanh Hóa
Địa chỉ: Gia sư Văn 9 tại Thanh Hóa
Mức lương: 220.000 đồng/buổi đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi/tuần
Thời gian dạy: Do gia sư sắp xếp
Yêu cầu: Gia sư nhiệt tình
Liên hệ:

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: T9TH-2204

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : Gia sư Toán 9 tại Thanh Hóa
Môn dạy: Toán 9
Địa chỉ: Cầu Hạc, Thanh Hóa
Mức lương: 220.000 đồng/buổi đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi/tuần
Thời gian dạy: Do gia sư sắp xếp
Yêu cầu: Gia sư nhiệt tình
Liên hệ:

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: TNt221203

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : Gia sư dạy kèm môn Toán lớp 3 tại Đồng Quang Thái Nguyên
Môn dạy: Gia sư dạy kèm môn Toán lớp 3 tại Đồng Quang Thái Nguyên
Địa chỉ: Gia sư dạy kèm môn Toán lớp 3 tại Đồng Quang Thái Nguyên
Mức lương: 1,8 triệu đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi/tuần
Thời gian dạy: Chiều hoặc tối
Yêu cầu: https://giasubactrungnam.com/gia-su-cac-tinh/gia-su-thai-nguyen.html
Liên hệ: https://giasubactrungnam.com/gia-su-cac-tinh/gia-su-thai-nguyen.html

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: TNt221202

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : Gia sư môn Toán lớp 2 tại Trưng Vương Thái Nguyên
Môn dạy: Gia sư môn Toán lớp 2 tại Trưng Vương Thái Nguyên
Địa chỉ: Gia sư môn Toán lớp 2 tại Trưng Vương Thái Nguyên
Mức lương: 2 triệu đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi/tuần
Thời gian dạy: Chiều hoặc tối
Yêu cầu: Gia sư môn Toán lớp 2 tại Trưng Vương Thái Nguyên
Liên hệ: Trung tâm gia sư dạy kèm tại Thái Nguyên

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: TNt221201

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : Gia sư môn Toán lớp 1 tại Phan Đình Phùng Thái Nguyên
Môn dạy: Gia sư môn Toán lớp 1 tại Phan Đình Phùng Thái Nguyên
Địa chỉ: Gia sư môn Toán lớp 1 tại Phan Đình Phùng Thái Nguyên
Mức lương: 1,8 triệu đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi/tuần
Thời gian dạy: Do gia sư sắp xếp
Yêu cầu: Gia sư môn Toán lớp 1 tại Phan Đình Phùng Thái Nguyên
Liên hệ: Trung tâm gia sư dạy kèm tại Thái Nguyên

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: TBt220204

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : Gia sư môn toán lớp 4 tại Quang Trung Thái Bình
Môn dạy: Gia sư môn toán lớp 4 tại Quang Trung Thái Bình
Địa chỉ: Gia sư môn toán lớp 4 tại Quang Trung Thái Bình
Mức lương: 2 triệu đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi/tuần
Thời gian dạy: Do gia sư sắp xếp
Yêu cầu: Gia sư dạy kèm tại nhà tốt nhất Thái Bình
Liên hệ: Trung tâm gia sư tốt nhất Thái Bình

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: TBt220203

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : Gia sư toán lớp 3 tại Tiền Phong Thái Bình
Môn dạy: Gia sư toán lớp 3 tại Tiền Phong Thái Bình
Địa chỉ: Gia sư toán lớp 3 tại Tiền Phong Thái Bình
Mức lương: 2,5 triệu đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi/tuần
Thời gian dạy: Buổi tối nào cũng được
Yêu cầu: Gia sư toán lớp 3 tại Tiền Phong Thái Bình
Liên hệ: Trung tâm gia sư tốt nhất Thái Bình

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: TBt220203

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : Gia sư toán lớp 2 tại Kỳ Bá Thái Bình
Môn dạy: Gia sư toán lớp 2 tại Kỳ Bá Thái Bình
Địa chỉ: Gia sư toán lớp 2 tại Kỳ Bá Thái Bình
Mức lương: 2,2 triệu đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi/tuần
Thời gian dạy: Chiều hoặc tối
Yêu cầu: Gia sư toán lớp 2 tại Kỳ Bá Thái Bình
Liên hệ: Trung tâm gia sư tốt nhất Thái Bình

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: NDt220210

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : Gia sư Toán lớp 10 tại Quang Trung Nam Định
Môn dạy: Gia sư Toán lớp 10 tại Quang Trung Nam Định
Địa chỉ: Gia sư Toán lớp 10 tại Quang Trung Nam Định
Mức lương: 2,5 triệu đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi/tuần
Thời gian dạy: Tối thứ 2,3,5,7,CN, chiều thứ 2,5,6
Yêu cầu: Gia sư Toán lớp 10 tại Quang Trung Nam Định
Liên hệ: Gia sư Toán lớp 10 tại Quang Trung Nam Định

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: NDt220212

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : Gia sư toán lớp 12 tại Phan Đình Phùng Nam Định
Môn dạy: Gia sư toán lớp 12 tại Phan Đình Phùng Nam Định
Địa chỉ: Gia sư toán lớp 12 tại Phan Đình Phùng Nam Định
Mức lương: 1,8 triệu đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi/tuần
Thời gian dạy: Do gia sư sắp xếp
Yêu cầu: Gia sư toán lớp 12 tại Phan Đình Phùng Nam Định
Liên hệ:

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: NDt220211

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : Gia sư Toán 11 tại Nguyễn Du Nam Định
Môn dạy: Gia sư Toán 11 tại Nguyễn Du Nam Định
Địa chỉ: Gia sư Toán 11 tại Nguyễn Du Nam Định
Mức lương: 2,2 triệu đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi/tuần
Thời gian dạy: Chiều thứ 4,5,7, tối thứ 2,3,6,7,CN
Yêu cầu: Gia sư Toán 11 tại Nguyễn Du Nam Định
Liên hệ: Gia sư dạy kèm tại Nam Định

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: GLt021104

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : Gia sư toán lớp 4 tại Hoa Lư Pleiku Gia Lai
Môn dạy: Gia sư toán lớp 4 tại Hoa Lư Pleiku Gia Lai
Địa chỉ: Gia sư toán lớp 4 tại Hoa Lư Pleiku Gia Lai
Mức lương: 2,4 triệu đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi/tuần
Thời gian dạy: Các buổi chiều, tối
Yêu cầu: Gia sư dạy giỏi, chất lượng ở Pleiku Gia Lai
Liên hệ: Gia sư toán lớp 4 tại Hoa Lư Pleiku Gia Lai

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: GLt021103

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : Gia sư toán lớp 3 tại Hội Thương Pleiku Gia Lai
Môn dạy: Gia sư toán lớp 3 tại Hội Thương Pleiku Gia Lai
Địa chỉ: Gia sư toán lớp 3 tại Hội Thương Pleiku Gia Lai
Mức lương: 2,5 triệu đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi/tuần
Thời gian dạy: Do gia sư sắp xếp
Yêu cầu: Gia sư dạy giỏi, chất lượng ở Pleiku Gia Lai
Liên hệ:

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: GLt021102

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : Gia sư Toán lớp 2 tại IaKring Pleiku Gia Lai
Môn dạy: Gia sư Toán lớp 2 tại IaKring Pleiku Gia Lai
Địa chỉ: Gia sư Toán lớp 2 tại IaKring Pleiku Gia Lai
Mức lương: 2,2 triệu đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi/tuần
Thời gian dạy: Các buổi tối thứ 2,3,4,6,7,CN
Yêu cầu: Gia sư dạy giỏi, chất lượng ở Pleiku Gia Lai
Liên hệ:

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: TB221106

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : Gia sư lớp 6 tại Trần Lãm Thái Bình
Môn dạy: Gia sư lớp 6 tại Trần Lãm Thái Bình
Địa chỉ: Gia sư lớp 6 tại Trần Lãm Thái Bình
Mức lương: 1,8 triệu đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi/tuần
Thời gian dạy: Tối thứ 2,3,5,7,CN, chiều thứ 2,5,6
Yêu cầu: Gia sư dạy kèm tại nhà tốt nhất Thái Bình
Liên hệ:

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: ND220204

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : Gia sư lớp 4 tại Hạ Long Nam Định
Môn dạy: Gia sư lớp 4 tại Hạ Long Nam Định
Địa chỉ: Gia sư lớp 4 tại Hạ Long Nam Định
Mức lương: 1,8 triệu đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi/tuần
Thời gian dạy: Chiều hoặc chiều muộn
Yêu cầu: Gia sư dạy kèm tại nhà giỏi nhất Nam Định
Liên hệ:

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: GL220208

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : Gia sư lớp 8 tại Yến Đỗ Pleiku Gia Lai
Môn dạy: Gia sư lớp 8 tại Yến Đỗ Pleiku Gia Lai
Địa chỉ: Gia sư lớp 8 tại Yến Đỗ Pleiku Gia Lai
Mức lương: 2 triệu đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi/tuần
Thời gian dạy: Chiều hoặc tối
Yêu cầu: Gia sư dạy giỏi, chất lượng ở Pleiku Gia Lai
Liên hệ:

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: GL220207

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : Gia sư lớp 7 tại Hội Phú Pleiku Gia Lai
Môn dạy: Gia sư lớp 7 tại Hội Phú Pleiku Gia Lai
Địa chỉ: Gia sư lớp 7 tại Hội Phú Pleiku Gia Lai
Mức lương: 2,2 triệu đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi/tuần
Thời gian dạy: Các buổi tối hàng tuần
Yêu cầu: Gia sư dạy giỏi, chất lượng ở Pleiku Gia Lai
Liên hệ:

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: GL220206

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : Gia sư lớp 6 tại Thống Nhất Pleiku Gia Lai
Môn dạy: Gia sư lớp 6 tại Thống Nhất Pleiku Gia Lai
Địa chỉ: Gia sư lớp 6 tại Thống Nhất Pleiku Gia Lai
Mức lương: 1,8 triệu đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi/tuần
Thời gian dạy: Do gia sư sắp xếp
Yêu cầu: Gia sư dạy giỏi, chất lượng ở Pleiku Gia Lai
Liên hệ:

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: ND220203

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : Gia sư lớp 3 tại Cửa Nam Nam Định
Môn dạy: Gia sư lớp 3 tại Cửa Nam Nam Định
Địa chỉ: Gia sư lớp 3 tại Cửa Nam Nam Định
Mức lương: 2,5 triệu đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi/tuần
Thời gian dạy: Chiều thứ 2,3,5,7; tối thứ 3,4,5
Yêu cầu: Gia sư dạy kèm tại nhà giỏi nhất Nam Định
Liên hệ:

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: ND220202

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : Gia sư lớp 2 tại Cửa Bắc Nam Định
Môn dạy: Gia sư lớp 2 tại Cửa Bắc Nam Định
Địa chỉ: Gia sư lớp 2 tại Cửa Bắc Nam Định
Mức lương: 2,5 triệu đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi/tuần
Thời gian dạy: Do gia sư sắp xếp
Yêu cầu: Gia sư dạy kèm tại nhà giỏi nhất Nam Định
Liên hệ:

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: ND220201

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : Gia sư lớp 1 tại Bà Triệu Nam Định
Môn dạy: Gia sư lớp 1 tại Bà Triệu Nam Định
Địa chỉ: Gia sư lớp 1 tại Bà Triệu Nam Định
Mức lương: 2 triệu đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi/tuần
Thời gian dạy: Sáng thứ 3,4,5,6,7; tối thứ 2,3,5,6
Yêu cầu: Gia sư dạy kèm tại nhà giỏi nhất Nam Định
Liên hệ:

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: GL220212

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : Gia sư lớp 12 tại Chi Lăng Pleiku Gia Lai
Môn dạy: Gia sư lớp 12 tại Chi Lăng Pleiku Gia Lai
Địa chỉ: Gia sư lớp 12 tại Chi Lăng Pleiku Gia Lai
Mức lương: 3 triệu đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi/tuần
Thời gian dạy: Tối thứ 3,4,CN; chiều muộn 2,4,6
Yêu cầu: Gia sư dạy giỏi, chất lượng ở Pleiku Gia Lai
Liên hệ:

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: GL220211

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : Gia sư lớp 11 tại Thắng Lợi Pleiku Gia Lai
Môn dạy: Gia sư lớp 11 tại Thắng Lợi Pleiku Gia Lai
Địa chỉ: Gia sư lớp 11 tại Thắng Lợi Pleiku Gia Lai
Mức lương: 2,5 triệu đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi/tuần
Thời gian dạy: Do gia sư sắp xếp
Yêu cầu: Gia sư dạy giỏi, chất lượng ở Pleiku Gia Lai
Liên hệ:

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: GL220210

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : Gia sư lớp 10 tại Trà Bá Pleiku Gia Lai
Môn dạy: Gia sư lớp 10 tại Trà Bá Pleiku Gia Lai
Địa chỉ: Gia sư lớp 10 tại Trà Bá Pleiku Gia Lai
Mức lương: 2,5 triệu đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi/tuần
Thời gian dạy: Chiều thứ 3,5,7; tối thứ 4
Yêu cầu: Gia sư dạy giỏi, chất lượng ở Pleiku Gia Lai
Liên hệ:

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: TN021109

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : Gia sư lớp 9 tại Thịnh Đán Thái Nguyên
Môn dạy: Gia sư lớp 9 tại Thịnh Đán Thái Nguyên
Địa chỉ: Gia sư lớp 9 tại Thịnh Đán Thái Nguyên
Mức lương: 2 triệu đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi/tuần
Thời gian dạy: Tối thứ 2,3,5,7,CN, chiều thứ 2,5,6
Yêu cầu: Gia sư dạy kèm tại nhà tốt nhất Thái Nguyên
Liên hệ:

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: TN021108

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : Gia sư lớp 8 tại Tân Thịnh Thái Nguyên
Môn dạy: Gia sư lớp 8 tại Tân Thịnh Thái Nguyên
Địa chỉ: Gia sư lớp 8 tại Tân Thịnh Thái Nguyên
Mức lương: 2,2 triệu đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi/tuần
Thời gian dạy: Chiều muộn thứ 2,4,5; tối thứ 4,5,7
Yêu cầu: Gia sư dạy kèm tại nhà tốt nhất Thái Nguyên
Liên hệ:

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: TN021107

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : Gia sư lớp 7 tại Túc Duyên Thái Nguyên
Môn dạy: Gia sư lớp 7 tại Túc Duyên Thái Nguyên
Địa chỉ: Gia sư lớp 7 tại Túc Duyên Thái Nguyên
Mức lương: 2 triệu đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi/tuần
Thời gian dạy: Chiều thứ 4,5,7, tối thứ 2,3,6,7,CN
Yêu cầu: Gia sư dạy kèm tại nhà tốt nhất Thái Nguyên
Liên hệ:

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: TN021106

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : Gia sư lớp 6 tại Gia Sàng Thái Nguyên
Môn dạy: Gia sư lớp 6 tại Gia Sàng Thái Nguyên
Địa chỉ: Gia sư lớp 6 tại Gia Sàng Thái Nguyên
Mức lương: 1,5 triệu đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi/tuần
Thời gian dạy: Chiều thứ 4,5,7, tối thứ 2,3,6,7,CN
Yêu cầu: Gia sư dạy kèm tại nhà tốt nhất Thái Nguyên
Liên hệ:

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: TB221105

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : Gia sư lớp 5 tại Quang Trung Thái Bình
Môn dạy: Gia sư lớp 5 tại Quang Trung Thái Bình
Địa chỉ: Gia sư lớp 5 tại Quang Trung Thái Bình
Mức lương: 2,2 triệu đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi/tuần
Thời gian dạy: Chiều thứ 2,3,5,6,CN; tối thứ 3,4
Yêu cầu: Gia sư dạy kèm tại nhà tốt nhất Thái Bình
Liên hệ:

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: TB221104

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : Gia sư lớp 4 tại Tiền Phong Thái Bình
Môn dạy: Gia sư lớp 4 tại Tiền Phong Thái Bình
Địa chỉ: Gia sư lớp 4 tại Tiền Phong Thái Bình
Mức lương: 2,1 triệu đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi/tuần
Thời gian dạy: Chiều thứ 2,3,5,6; tối thứ 3,4
Yêu cầu: Gia sư dạy kèm tại nhà tốt nhất Thái Bình
Liên hệ:

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: TB221103

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : Gia sư lớp 3 tại Kỳ Bá Thái Bình
Môn dạy: Gia sư lớp 3 tại Kỳ Bá Thái Bình
Địa chỉ: Gia sư lớp 3 tại Kỳ Bá Thái Bình
Mức lương: 1,9 triệu đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi/tuần
Thời gian dạy: Chiều muộn thứ 3,5; tối thứ 5,6,7
Yêu cầu: Gia sư dạy kèm tại nhà tốt nhất Thái Bình
Liên hệ:

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: TB221102

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : Gia sư lớp 2 tại Phú Khánh Thái Bình
Môn dạy: Gia sư lớp 2 tại Phú Khánh Thái Bình
Địa chỉ: Gia sư lớp 2 tại Phú Khánh Thái Bình
Mức lương: 2,5 triệu đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi/tuần
Thời gian dạy: Chiều muộn thứ 2,4,5; tối thứ 4,5,7
Yêu cầu: Gia sư dạy kèm tại nhà tốt nhất Thái Bình
Liên hệ:

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: TB221101

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : Gia sư lớp 1 tại Bồ Xuyên Thái Bình
Môn dạy: Gia sư lớp 1 tại Bồ Xuyên Thái Bình
Địa chỉ: Gia sư lớp 1 tại Bồ Xuyên Thái Bình
Mức lương: 1,8 triệu đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi/tuần
Thời gian dạy: Các buổi tối thứ 2,3,4,6,7,CN
Yêu cầu: Gia sư dạy kèm tại nhà tốt nhất Thái Bình
Liên hệ:

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: ND220209

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : Gia sư Lớp 9 tại Năng Tĩnh Nam Định
Môn dạy: Gia sư Lớp 9 tại Năng Tĩnh Nam Định
Địa chỉ: Gia sư Lớp 9 tại Năng Tĩnh Nam Định
Mức lương: 2,5 triệu đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi/tuần
Thời gian dạy: Tối thứ 5,6,7; chiều muộn 2,4,,5,6
Yêu cầu: Gia sư dạy kèm tại nhà giỏi nhất Nam Định
Liên hệ:

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: ND220208

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : Gia sư lớp 8 tại Mỹ Xá Nam Định
Môn dạy: Gia sư lớp 8 tại Mỹ Xá Nam Định
Địa chỉ: Gia sư lớp 8 tại Mỹ Xá Nam Định
Mức lương: 2 triệu đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi/tuần
Thời gian dạy: Chiều muộn thứ 2,4,5; tối thứ 4,5,7
Yêu cầu: Gia sư dạy kèm tại nhà giỏi nhất Nam Định
Liên hệ:

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: ND220207

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : Gia sư lớp 7 tại Lộc Vượng Nam Định
Môn dạy: Gia sư lớp 7 tại Lộc Vượng Nam Định
Địa chỉ: Gia sư lớp 7 tại Lộc Vượng Nam Định
Mức lương: 1,4 triệu đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi/tuần
Thời gian dạy: Tối thứ 2,3,5,7,CN, chiều thứ 2,5,6
Yêu cầu: Gia sư dạy kèm tại nhà giỏi nhất Nam Định
Liên hệ:

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: ND220206

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : Gia sư lớp 6 tại Lộc Hòa Nam Định
Môn dạy: Gia sư lớp 6 tại Lộc Hòa Nam Định
Địa chỉ: Gia sư lớp 6 tại Lộc Hòa Nam Định
Mức lương: 3 triệu đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi/tuần
Thời gian dạy: Chiều thứ 4,5,7, tối thứ 2,3,6,7,CN
Yêu cầu: Gia sư dạy kèm tại nhà giỏi nhất Nam Định
Liên hệ:

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: GL220205

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : Gia sư lớp 5 tại Tây Sơn Pleiku Gia Lai
Môn dạy: Gia sư lớp 5 tại Tây Sơn Pleiku Gia Lai
Địa chỉ: Gia sư lớp 5 tại Tây Sơn Pleiku Gia Lai
Mức lương: 1,5 triệu đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi/tuần
Thời gian dạy: Các buổi tối thứ 2,3,4,6,7,CN
Yêu cầu: Gia sư dạy giỏi, chất lượng ở Pleiku Gia Lai
Liên hệ:

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: GL220204

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : Gia sư lớp 4 tại Hội Thương Pleiku Gia Lai
Môn dạy: Gia sư lớp 4 tại Hội Thương Pleiku Gia Lai
Địa chỉ: Gia sư lớp 4 tại Hội Thương Pleiku Gia Lai
Mức lương: 1,5 triệu đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi/tuần
Thời gian dạy: Do gia sư sắp xếp
Yêu cầu: Gia sư dạy giỏi, chất lượng ở Pleiku Gia Lai
Liên hệ:

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: GL220203

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : Gia sư lớp 3 tại Hội Thương Pleiku Gia Lai
Môn dạy: Gia sư lớp 3 tại Hội Thương Pleiku Gia Lai
Địa chỉ: Gia sư lớp 3 tại Hội Thương Pleiku Gia Lai
Mức lương: 2 triệu đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi/tuần
Thời gian dạy: Do gia sư sắp xếp
Yêu cầu: Gia sư dạy giỏi, chất lượng ở Pleiku Gia Lai
Liên hệ:

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: GL220202

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : Gia sư lớp 1 tại IaKring Pleiku Gia Lai
Môn dạy: Gia sư lớp 1 tại IaKring Pleiku Gia Lai
Địa chỉ: Gia sư lớp 1 tại IaKring Pleiku Gia Lai
Mức lương: 1,8 triệu đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi/tuần
Thời gian dạy: Do gia sư sắp xếp
Yêu cầu: Gia sư dạy giỏi, chất lượng ở Pleiku Gia Lai
Liên hệ:

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: 2202101

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : Gia sư lớp 1 tại Diên Hồng Pleiku Gia Lai
Môn dạy: Gia sư lớp 1 tại Diên Hồng Pleiku Gia Lai
Địa chỉ: Gia sư lớp 1 tại Diên Hồng Pleiku Gia Lai
Mức lương: 2,5 triệu đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi/tuần
Thời gian dạy: Do gia sư sắp xếp
Yêu cầu: Gia sư dạy giỏi, chất lượng ở Pleiku Gia Lai
Liên hệ:

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: 2202101

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : Gia sư Dạy kèm tại nhà lớp 4 ở Pleiku Gia Lai
Môn dạy: Gia sư Dạy kèm tại nhà lớp 4 ở Pleiku Gia Lai
Địa chỉ: Gia sư Dạy kèm tại nhà lớp 4 ở Pleiku Gia Lai
Mức lương: 2,2 triệu đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi/tuần
Thời gian dạy: Do gia sư sắp xếp
Yêu cầu: Gia sư dạy giỏi, chất lượng ở Pleiku Gia Lai
Liên hệ:

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: 2202063

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : Gia sư dạy kèm Toán 11 tại Chi Lăng Pleiku Gia Lai
Môn dạy: Gia sư dạy kèm Toán 11 tại Chi Lăng Pleiku Gia Lai
Địa chỉ: Gia sư dạy kèm Toán 11 tại Chi Lăng Pleiku Gia Lai
Mức lương: 1,5 triệu đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi/tuần
Thời gian dạy: Do gia sư sắp xếp
Yêu cầu: Gia sư dạy giỏi, chất lượng ở Pleiku Gia Lai
Liên hệ:

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: 2202062

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : Gia sư dạy kèm Toán 11 tại Chi Lăng Pleiku Gia Lai
Môn dạy: Gia sư dạy kèm Toán 11 tại Chi Lăng Pleiku Gia Lai
Địa chỉ: Gia sư dạy kèm Toán 11 tại Chi Lăng Pleiku Gia Lai
Mức lương: 2,2 triệu đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi/tuần
Thời gian dạy: Do gia sư sắp xếp
Yêu cầu: Gia sư dạy giỏi, chất lượng ở Pleiku Gia Lai
Liên hệ:

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: 2202061

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : Gia sư Tiếng Anh 10 tại Trà Bá Pleiku Gia Lai
Môn dạy: Gia sư Tiếng Anh 10 tại Trà Bá Pleiku Gia Lai
Địa chỉ: Gia sư Tiếng Anh 10 tại Trà Bá Pleiku Gia Lai
Mức lương: 2 triệu đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi/tuần
Thời gian dạy: Do gia sư sắp xếp
Yêu cầu: Gia sư dạy giỏi, chất lượng ở Pleiku Gia Lai
Liên hệ:

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: 2202053

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : Gia sư Toán Tiếng Việt lớp 3 Tại Yến Đỗ Pleiku Gia Lai
Môn dạy: Gia sư Toán Tiếng Việt lớp 3 Tại Yến Đỗ Pleiku Gia Lai
Địa chỉ: Gia sư Toán Tiếng Việt lớp 3 Tại Yến Đỗ Pleiku Gia Lai
Mức lương: 1,5 triệu đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi/tuần
Thời gian dạy: Do gia sư sắp xếp
Yêu cầu: Gia sư dạy giỏi, chất lượng
Liên hệ:

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: 2202052

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : Gia sư Tiếng Anh 12 tại Biển Hồ Pleiku Gia Lai
Môn dạy: Gia sư Tiếng Anh 12 tại Biển Hồ Pleiku Gia Lai
Địa chỉ: Gia sư Tiếng Anh 12 tại Biển Hồ Pleiku Gia Lai
Mức lương: 2,2 triệu đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi/tuần
Thời gian dạy: Do gia sư sắp xếp
Yêu cầu: Gia sư dạy giỏi, chất lượng
Liên hệ:

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: 2202051

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : Gia sư lớp 1 tại Ia Kring Pleiku Gia Lai
Môn dạy: Gia sư lớp 1 tại Ia Kring Pleiku Gia Lai
Địa chỉ: Gia sư lớp 1 tại Ia Kring Pleiku Gia Lai
Mức lương: 1,8 triệu đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi/tuần
Thời gian dạy: Do gia sư sắp xếp
Yêu cầu: Gia sư dạy giỏi, chất lượng
Liên hệ:

Liên hệ nhận lớp »

Đang xem trang 1 / 1012345...10...Trang cuối »

Hỗ trợ Online

HỖ TRỢ PHỤ HUYNH

0814.369.567

HỖ TRỢ GIA SƯ

0968.678.234

Thống kê truy cập

0525413
 
TOP