Gia sư Thanh Hóa*0814.369.567-0968.678.234

Các dạng bài viết Tiếng Anh THPT

Đối với học sinh THPT kĩ năng viết chủ yếu viết từ và viết câu bao gồm viết có hướng dẫn và viết có sáng tạo nhưng chủ yếu là viết có hướng dẫn.
a- Viết có hướng dẫn (controlled writing)
Loại bài tập này chủ yếu ở lớp SGK lớp 10 bao gồm cấp độ viết từ, câu, tập hợp câu dưới hình thức nối các câu trả lời với nhau thành một chủ đề hay một đoạn văn.
Các dạng bài tập viết còn đơn giản chưa phong phú chỉ tập trung nhiều vào các loại bài tập điền từ vào chỗ trống, điền thông tin vào tờ khai, điền thông tin vào bảng biểu …
Loại này có những thuận lợi là tạo cảm giác tự tin, tạo cơ hội để học sinh thực hành viết câu.
Ngoài ra những dạng bài tập này giúp học sinh xây dựng thành những bài viết mang tính chất tổng hợp như viết các loại thư, viết hướng dẫn chỉ dẫn, viết ủng hộ hay phản đối hay hai mặt của một vấn đề. Tuy nhiên các bài viết vẫn chỉ dừng ở mức độ ngắn, tương đối đơn giản, phù hợp trình độ học sinh lớp 10, phù hợp với mục tiêu thực tế, giao tiếp hiện nay.
b- Viết sáng tạo
Viết sáng tạo là hoạt động viết khó đối với học sinh nên cần sự hỗ trợ và hướng dẫn tỉ mỉ của giáo viên. Các bài viết sáng tạo có thể ở các cấp độ và dạng bài tập sau:
Cấp độ: Từ – Câu – Đoạn văn
Dạng bài tập viết.
– Ghép từ riêng lẻ thành câu có nghĩa.
– Sử dụng từ nối để ghép các câu khác nhau thành đoạn văn có nghĩa.
– Đặt câu với các từ riêng lẻ rồi sắp xếp theo trật tự logic để tạo thành đoạn văn.
– Viết một đoạn văn ngắn theo chủ đề
– Viết miêu tả.
Vì thế giáo viên nên chuẩn bị kĩ lưỡng để giúp học sinh thực hiện các bài viết một cách hiệu quả. Học sinh cũng cần phải chuẩn bị các bước sau:
– Từ vựng, đặt câu với từ.
– Ghép các từ gợi ý thành câu hoàn chỉnh.
– Thảo luận ý chính cần viết, động não suy nghĩ để nảy sinh những ý tưởng hay.
– Viết dàn ý, sắp xếp ý chính theo logic.
Giáo viên nên gợi mở ý tưởng, từ vựng và cấu trúc ngữ pháp cho học sinh nắm một cách cụ thể.

Posted in Giáo viên cần biết

attachment-5214

attachment-5349

Hỗ trợ Online

HỖ TRỢ PHỤ HUYNH

0814.369.567

HỖ TRỢ GIA SƯ

0968.678.234

Thống kê truy cập

0000044

LIÊN HỆ VĂN PHÒNG
Địa chỉ: 08 Bắc Sơn, An Hoạch, Tp Thanh Hóa
Điện thoại: 0814.369.567

 
TOP