Gia sư Thanh Hóa*0814.369.567-0968.678.234

Lớp 9

Nghị Luận Văn học: Hãy hướng về phía mặt trời, bóng tối sẽ ở sau lưng bạn.

Sống là phải xác định được đâu là hướng đi của mình để xây dựng nên một cuộc sống tốt đẹp hơn ý nghĩa hơn. Giá trị của cuộc sống là ở chỗ bạn biết xác định được mục tiêu, lỗi đi của mình để đến được với thành công. Cây luôn vươn lên về […]

7 chủ đề văn nghị luận (phần 3): Văn xuôi trung đại kì I

Nghị luận văn học là một nội dung chủ yếu trong chương trình môn Ngữ văn. Trung tâm gia sư BẮC TRUNG NAM xin gửi tới các thầy cô giáo và các em tập 3 của bộ CÁC CHỦ ĐỀ VĂN NGHỊ LUẬN. Ở phần này chúng ta sẽ được tiếp xúc với 2 tài […]

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 9. Chuyên đề: Tính diện tích các hình nhờ tỉ số lượng giác

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 9 là điều mà rất nhiều thầy cô giáo và các em học sinh tìm kiếm. Trung tâm gia sư BẮC TRUNG NAM xin gửi tới các thầy cô giáo và các em Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán 9 này. Các thầy cô giáo, […]

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 9. Chuyên đề Hệ thức giữa các tỉ số lượng giác của các góc

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 9 là điều mà rất nhiều thầy cô giáo và các em học sinh tìm kiếm. Trung tâm gia sư BẮC TRUNG NAM xin gửi tới các thầy cô giáo và các em Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán 9 này. Các thầy cô giáo, […]

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 9. Chuyên đề: Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 9 là điều mà rất nhiều thầy cô giáo và các em học sinh tìm kiếm. Trung tâm gia sư BẮC TRUNG NAM xin gửi tới các thầy cô giáo và các em Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán 9 này. Các thầy cô giáo, […]

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 9. Chuyên đề: Tỉ số lượng giác của góc nhọn

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 9 là điều mà rất nhiều thầy cô giáo và các em học sinh tìm kiếm. Trung tâm gia sư BẮC TRUNG NAM xin gửi tới các thầy cô giáo và các em Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán 9 này. Các thầy cô giáo, […]

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 9. Chuyên đề: Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 9 là điều mà rất nhiều thầy cô giáo và các em học sinh tìm kiếm. Trung tâm gia sư BẮC TRUNG NAM xin gửi tới các thầy cô giáo và các em Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán 9 này. Các thầy cô giáo, […]

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi văn THCS – Chuyên đề Nghị luận Văn học (phần 2)

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi Văn 9 là điều mà rất nhiều thầy cô giáo và các em học sinh tìm kiếm. Trung tâm gia sư BẮC TRUNG NAM xin gửi tới các thầy cô giáo và các em Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Văn 9 này. Các thầy cô giáo, […]

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi văn THCS – Chuyên đề Nghị luận Văn học (phần 1)

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi Văn 9 là điều mà rất nhiều thầy cô giáo và các em học sinh tìm kiếm. Trung tâm gia sư BẮC TRUNG NAM xin gửi tới các thầy cô giáo và các em Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Văn 9 này. Các thầy cô giáo, […]

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 9. Chuyên đề: Góc có đỉnh bên trong đường tròn, góc có đỉnh bên ngoài đường tròn.

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 9 là điều mà rất nhiều thầy cô giáo và các em học sinh tìm kiếm. Trung tâm gia sư BẮC TRUNG NAM xin gửi tới các thầy cô giáo và các em Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán 9 này. Các thầy cô giáo, […]

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 9. Chuyên đề: Đường kính và dây của đường tròn

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 9 là điều mà rất nhiều thầy cô giáo và các em học sinh tìm kiếm. Trung tâm gia sư BẮC TRUNG NAM xin gửi tới các thầy cô giáo và các em Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán 9 này. Các thầy cô giáo, […]

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 9. Chuyên đề: Bộ đề thi vào 10 đầy đru 63 tỉnh thành có đáp án chi tiết

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 9 là điều mà rất nhiều thầy cô giáo và các em học sinh tìm kiếm. Trung tâm gia sư BẮC TRUNG NAM xin gửi tới các thầy cô giáo và các em Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán 9 này. Các thầy cô giáo, […]

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 9. Chuyên đề: Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 9 là điều mà rất nhiều thầy cô giáo và các em học sinh tìm kiếm. Trung tâm gia sư BẮC TRUNG NAM xin gửi tới các thầy cô giáo và các em Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán 9 này. Các thầy cô giáo, […]

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 9. Chuyên đề: Vị trí tương đối của hai đường tròn

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 9 là điều mà rất nhiều thầy cô giáo và các em học sinh tìm kiếm. Trung tâm gia sư BẮC TRUNG NAM xin gửi tới các thầy cô giáo và các em Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán 9 này. Các thầy cô giáo, […]

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 9. Chuyên đề: Vẽ hình phụ để giải bài toán trong đường tròn

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 9 là điều mà rất nhiều thầy cô giáo và các em học sinh tìm kiếm. Trung tâm gia sư BẮC TRUNG NAM xin gửi tới các thầy cô giáo và các em Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán 9 này. Các thầy cô giáo, […]

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 9. Chuyên đề: Chứng minh một điểm di động trên một đường tròn

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 9 là điều mà rất nhiều thầy cô giáo và các em học sinh tìm kiếm. Trung tâm gia sư BẮC TRUNG NAM xin gửi tới các thầy cô giáo và các em Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán 9 này. Các thầy cô giáo, […]

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 9. Chuyên đề: Góc ở Tâm, Số đo cung

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 9 là điều mà rất nhiều thầy cô giáo và các em học sinh tìm kiếm. Trung tâm gia sư BẮC TRUNG NAM xin gửi tới các thầy cô giáo và các em Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán 9 này. Các thầy cô giáo, […]

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 9. Chuyên đề: Góc có đỉnh bên trong đường tròn, góc có đỉnh bên ngoài đường tròn

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 9 là điều mà rất nhiều thầy cô giáo và các em học sinh tìm kiếm. Trung tâm gia sư BẮC TRUNG NAM xin gửi tới các thầy cô giáo và các em Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán 9 này. Các thầy cô giáo, […]

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 9. Chuyên đề: Cung chứa góc.

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 9 là điều mà rất nhiều thầy cô giáo và các em học sinh tìm kiếm. Trung tâm gia sư BẮC TRUNG NAM xin gửi tới các thầy cô giáo và các em Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán 9 này. Các thầy cô giáo, […]

Hỗ trợ Online

HỖ TRỢ PHỤ HUYNH

0814.369.567

HỖ TRỢ GIA SƯ

0968.678.234

Thống kê truy cập

0492588
LIÊN HỆ VĂN PHÒNG
Địa chỉ: 08 Bắc Sơn, An Hoạch, Tp Thanh Hóa
Điện thoại: 0814.369.567
Trung tâm gia sư Thanh Hóa

DMCA.com Protection Status

 
TOP