Gia sư Thanh Hóa*0814.369.567-0968.678.234

Giới thiệu

Trung tâm gia sư Bắc Trung Nam là trung tâm gia sư uy tín hàng đầu. Với đội ngũ gia sư giỏi, giàu kinh nghiệm là những giáo viên đã công tác lâu năm và những sinh viên có học lực khá, giỏi ở các trường Đại học có uy tín.
Với phương châm: “Thầy tận tâm, trò tiến bộ, phụ huynh hài lòng”, trung tâm gia sư Bắc Trung Nam sẽ đồng hành cùng sự phát triển của con bạn.
Mọi chi tiết xin liên hệ:

TRUNG TÂM GIA SƯ BẮC TRUNG NAM

Địa chỉ: 04/54 Đặng Tiến Đông

Điện thoại: 0814.369.567 (tìm gia sư) hoặc 0968.678.234 (đăng kí làm gia sư)
Chủ nhiệm trung tâm: thầy giáo Nguyễn Văn Thành

GIỚI THIỆU TRUNG TÂM

Trung tâm gia sư

Lớp dạy mới

LỚP DẠY KÈM MỚI HÔM NAY:19 - 06 - 2024

Mã số: V9TH2204

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : Gia sư Văn 9 tại Thanh Hóa
Môn dạy: Gia sư Văn 9 tại Thanh Hóa
Địa chỉ: Gia sư Văn 9 tại Thanh Hóa
Mức lương: 220.000 đồng/buổi đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi/tuần
Thời gian dạy: Do gia sư sắp xếp
Yêu cầu: Gia sư nhiệt tình
Liên hệ:

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: T9TH-2204

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : Gia sư Toán 9 tại Thanh Hóa
Môn dạy: Toán 9
Địa chỉ: Cầu Hạc, Thanh Hóa
Mức lương: 220.000 đồng/buổi đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi/tuần
Thời gian dạy: Do gia sư sắp xếp
Yêu cầu: Gia sư nhiệt tình
Liên hệ:

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: TNt221203

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : Gia sư dạy kèm môn Toán lớp 3 tại Đồng Quang Thái Nguyên
Môn dạy: Gia sư dạy kèm môn Toán lớp 3 tại Đồng Quang Thái Nguyên
Địa chỉ: Gia sư dạy kèm môn Toán lớp 3 tại Đồng Quang Thái Nguyên
Mức lương: 1,8 triệu đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi/tuần
Thời gian dạy: Chiều hoặc tối
Yêu cầu: https://giasubactrungnam.com/gia-su-cac-tinh/gia-su-thai-nguyen.html
Liên hệ: https://giasubactrungnam.com/gia-su-cac-tinh/gia-su-thai-nguyen.html

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: TNt221202

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : Gia sư môn Toán lớp 2 tại Trưng Vương Thái Nguyên
Môn dạy: Gia sư môn Toán lớp 2 tại Trưng Vương Thái Nguyên
Địa chỉ: Gia sư môn Toán lớp 2 tại Trưng Vương Thái Nguyên
Mức lương: 2 triệu đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi/tuần
Thời gian dạy: Chiều hoặc tối
Yêu cầu: Gia sư môn Toán lớp 2 tại Trưng Vương Thái Nguyên
Liên hệ: Trung tâm gia sư dạy kèm tại Thái Nguyên

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: TNt221201

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : Gia sư môn Toán lớp 1 tại Phan Đình Phùng Thái Nguyên
Môn dạy: Gia sư môn Toán lớp 1 tại Phan Đình Phùng Thái Nguyên
Địa chỉ: Gia sư môn Toán lớp 1 tại Phan Đình Phùng Thái Nguyên
Mức lương: 1,8 triệu đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi/tuần
Thời gian dạy: Do gia sư sắp xếp
Yêu cầu: Gia sư môn Toán lớp 1 tại Phan Đình Phùng Thái Nguyên
Liên hệ: Trung tâm gia sư dạy kèm tại Thái Nguyên

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: TBt220204

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : Gia sư môn toán lớp 4 tại Quang Trung Thái Bình
Môn dạy: Gia sư môn toán lớp 4 tại Quang Trung Thái Bình
Địa chỉ: Gia sư môn toán lớp 4 tại Quang Trung Thái Bình
Mức lương: 2 triệu đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi/tuần
Thời gian dạy: Do gia sư sắp xếp
Yêu cầu: Gia sư dạy kèm tại nhà tốt nhất Thái Bình
Liên hệ: Trung tâm gia sư tốt nhất Thái Bình

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: TBt220203

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : Gia sư toán lớp 3 tại Tiền Phong Thái Bình
Môn dạy: Gia sư toán lớp 3 tại Tiền Phong Thái Bình
Địa chỉ: Gia sư toán lớp 3 tại Tiền Phong Thái Bình
Mức lương: 2,5 triệu đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi/tuần
Thời gian dạy: Buổi tối nào cũng được
Yêu cầu: Gia sư toán lớp 3 tại Tiền Phong Thái Bình
Liên hệ: Trung tâm gia sư tốt nhất Thái Bình

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: TBt220203

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : Gia sư toán lớp 2 tại Kỳ Bá Thái Bình
Môn dạy: Gia sư toán lớp 2 tại Kỳ Bá Thái Bình
Địa chỉ: Gia sư toán lớp 2 tại Kỳ Bá Thái Bình
Mức lương: 2,2 triệu đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi/tuần
Thời gian dạy: Chiều hoặc tối
Yêu cầu: Gia sư toán lớp 2 tại Kỳ Bá Thái Bình
Liên hệ: Trung tâm gia sư tốt nhất Thái Bình

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: NDt220210

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : Gia sư Toán lớp 10 tại Quang Trung Nam Định
Môn dạy: Gia sư Toán lớp 10 tại Quang Trung Nam Định
Địa chỉ: Gia sư Toán lớp 10 tại Quang Trung Nam Định
Mức lương: 2,5 triệu đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi/tuần
Thời gian dạy: Tối thứ 2,3,5,7,CN, chiều thứ 2,5,6
Yêu cầu: Gia sư Toán lớp 10 tại Quang Trung Nam Định
Liên hệ: Gia sư Toán lớp 10 tại Quang Trung Nam Định

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: NDt220212

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : Gia sư toán lớp 12 tại Phan Đình Phùng Nam Định
Môn dạy: Gia sư toán lớp 12 tại Phan Đình Phùng Nam Định
Địa chỉ: Gia sư toán lớp 12 tại Phan Đình Phùng Nam Định
Mức lương: 1,8 triệu đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi/tuần
Thời gian dạy: Do gia sư sắp xếp
Yêu cầu: Gia sư toán lớp 12 tại Phan Đình Phùng Nam Định
Liên hệ:

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: NDt220211

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : Gia sư Toán 11 tại Nguyễn Du Nam Định
Môn dạy: Gia sư Toán 11 tại Nguyễn Du Nam Định
Địa chỉ: Gia sư Toán 11 tại Nguyễn Du Nam Định
Mức lương: 2,2 triệu đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi/tuần
Thời gian dạy: Chiều thứ 4,5,7, tối thứ 2,3,6,7,CN
Yêu cầu: Gia sư Toán 11 tại Nguyễn Du Nam Định
Liên hệ: Gia sư dạy kèm tại Nam Định

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: GLt021104

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : Gia sư toán lớp 4 tại Hoa Lư Pleiku Gia Lai
Môn dạy: Gia sư toán lớp 4 tại Hoa Lư Pleiku Gia Lai
Địa chỉ: Gia sư toán lớp 4 tại Hoa Lư Pleiku Gia Lai
Mức lương: 2,4 triệu đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi/tuần
Thời gian dạy: Các buổi chiều, tối
Yêu cầu: Gia sư dạy giỏi, chất lượng ở Pleiku Gia Lai
Liên hệ: Gia sư toán lớp 4 tại Hoa Lư Pleiku Gia Lai

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: GLt021103

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : Gia sư toán lớp 3 tại Hội Thương Pleiku Gia Lai
Môn dạy: Gia sư toán lớp 3 tại Hội Thương Pleiku Gia Lai
Địa chỉ: Gia sư toán lớp 3 tại Hội Thương Pleiku Gia Lai
Mức lương: 2,5 triệu đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi/tuần
Thời gian dạy: Do gia sư sắp xếp
Yêu cầu: Gia sư dạy giỏi, chất lượng ở Pleiku Gia Lai
Liên hệ:

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: GLt021102

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : Gia sư Toán lớp 2 tại IaKring Pleiku Gia Lai
Môn dạy: Gia sư Toán lớp 2 tại IaKring Pleiku Gia Lai
Địa chỉ: Gia sư Toán lớp 2 tại IaKring Pleiku Gia Lai
Mức lương: 2,2 triệu đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi/tuần
Thời gian dạy: Các buổi tối thứ 2,3,4,6,7,CN
Yêu cầu: Gia sư dạy giỏi, chất lượng ở Pleiku Gia Lai
Liên hệ:

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: TB221106

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : Gia sư lớp 6 tại Trần Lãm Thái Bình
Môn dạy: Gia sư lớp 6 tại Trần Lãm Thái Bình
Địa chỉ: Gia sư lớp 6 tại Trần Lãm Thái Bình
Mức lương: 1,8 triệu đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi/tuần
Thời gian dạy: Tối thứ 2,3,5,7,CN, chiều thứ 2,5,6
Yêu cầu: Gia sư dạy kèm tại nhà tốt nhất Thái Bình
Liên hệ:

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: ND220204

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : Gia sư lớp 4 tại Hạ Long Nam Định
Môn dạy: Gia sư lớp 4 tại Hạ Long Nam Định
Địa chỉ: Gia sư lớp 4 tại Hạ Long Nam Định
Mức lương: 1,8 triệu đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi/tuần
Thời gian dạy: Chiều hoặc chiều muộn
Yêu cầu: Gia sư dạy kèm tại nhà giỏi nhất Nam Định
Liên hệ:

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: GL220208

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : Gia sư lớp 8 tại Yến Đỗ Pleiku Gia Lai
Môn dạy: Gia sư lớp 8 tại Yến Đỗ Pleiku Gia Lai
Địa chỉ: Gia sư lớp 8 tại Yến Đỗ Pleiku Gia Lai
Mức lương: 2 triệu đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi/tuần
Thời gian dạy: Chiều hoặc tối
Yêu cầu: Gia sư dạy giỏi, chất lượng ở Pleiku Gia Lai
Liên hệ:

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: GL220207

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : Gia sư lớp 7 tại Hội Phú Pleiku Gia Lai
Môn dạy: Gia sư lớp 7 tại Hội Phú Pleiku Gia Lai
Địa chỉ: Gia sư lớp 7 tại Hội Phú Pleiku Gia Lai
Mức lương: 2,2 triệu đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi/tuần
Thời gian dạy: Các buổi tối hàng tuần
Yêu cầu: Gia sư dạy giỏi, chất lượng ở Pleiku Gia Lai
Liên hệ:

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: GL220206

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : Gia sư lớp 6 tại Thống Nhất Pleiku Gia Lai
Môn dạy: Gia sư lớp 6 tại Thống Nhất Pleiku Gia Lai
Địa chỉ: Gia sư lớp 6 tại Thống Nhất Pleiku Gia Lai
Mức lương: 1,8 triệu đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi/tuần
Thời gian dạy: Do gia sư sắp xếp
Yêu cầu: Gia sư dạy giỏi, chất lượng ở Pleiku Gia Lai
Liên hệ:

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: ND220203

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : Gia sư lớp 3 tại Cửa Nam Nam Định
Môn dạy: Gia sư lớp 3 tại Cửa Nam Nam Định
Địa chỉ: Gia sư lớp 3 tại Cửa Nam Nam Định
Mức lương: 2,5 triệu đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi/tuần
Thời gian dạy: Chiều thứ 2,3,5,7; tối thứ 3,4,5
Yêu cầu: Gia sư dạy kèm tại nhà giỏi nhất Nam Định
Liên hệ:

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: ND220202

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : Gia sư lớp 2 tại Cửa Bắc Nam Định
Môn dạy: Gia sư lớp 2 tại Cửa Bắc Nam Định
Địa chỉ: Gia sư lớp 2 tại Cửa Bắc Nam Định
Mức lương: 2,5 triệu đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi/tuần
Thời gian dạy: Do gia sư sắp xếp
Yêu cầu: Gia sư dạy kèm tại nhà giỏi nhất Nam Định
Liên hệ:

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: ND220201

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : Gia sư lớp 1 tại Bà Triệu Nam Định
Môn dạy: Gia sư lớp 1 tại Bà Triệu Nam Định
Địa chỉ: Gia sư lớp 1 tại Bà Triệu Nam Định
Mức lương: 2 triệu đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi/tuần
Thời gian dạy: Sáng thứ 3,4,5,6,7; tối thứ 2,3,5,6
Yêu cầu: Gia sư dạy kèm tại nhà giỏi nhất Nam Định
Liên hệ:

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: GL220212

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : Gia sư lớp 12 tại Chi Lăng Pleiku Gia Lai
Môn dạy: Gia sư lớp 12 tại Chi Lăng Pleiku Gia Lai
Địa chỉ: Gia sư lớp 12 tại Chi Lăng Pleiku Gia Lai
Mức lương: 3 triệu đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi/tuần
Thời gian dạy: Tối thứ 3,4,CN; chiều muộn 2,4,6
Yêu cầu: Gia sư dạy giỏi, chất lượng ở Pleiku Gia Lai
Liên hệ:

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: GL220211

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : Gia sư lớp 11 tại Thắng Lợi Pleiku Gia Lai
Môn dạy: Gia sư lớp 11 tại Thắng Lợi Pleiku Gia Lai
Địa chỉ: Gia sư lớp 11 tại Thắng Lợi Pleiku Gia Lai
Mức lương: 2,5 triệu đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi/tuần
Thời gian dạy: Do gia sư sắp xếp
Yêu cầu: Gia sư dạy giỏi, chất lượng ở Pleiku Gia Lai
Liên hệ:

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: GL220210

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : Gia sư lớp 10 tại Trà Bá Pleiku Gia Lai
Môn dạy: Gia sư lớp 10 tại Trà Bá Pleiku Gia Lai
Địa chỉ: Gia sư lớp 10 tại Trà Bá Pleiku Gia Lai
Mức lương: 2,5 triệu đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi/tuần
Thời gian dạy: Chiều thứ 3,5,7; tối thứ 4
Yêu cầu: Gia sư dạy giỏi, chất lượng ở Pleiku Gia Lai
Liên hệ:

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: TN021109

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : Gia sư lớp 9 tại Thịnh Đán Thái Nguyên
Môn dạy: Gia sư lớp 9 tại Thịnh Đán Thái Nguyên
Địa chỉ: Gia sư lớp 9 tại Thịnh Đán Thái Nguyên
Mức lương: 2 triệu đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi/tuần
Thời gian dạy: Tối thứ 2,3,5,7,CN, chiều thứ 2,5,6
Yêu cầu: Gia sư dạy kèm tại nhà tốt nhất Thái Nguyên
Liên hệ:

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: TN021108

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : Gia sư lớp 8 tại Tân Thịnh Thái Nguyên
Môn dạy: Gia sư lớp 8 tại Tân Thịnh Thái Nguyên
Địa chỉ: Gia sư lớp 8 tại Tân Thịnh Thái Nguyên
Mức lương: 2,2 triệu đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi/tuần
Thời gian dạy: Chiều muộn thứ 2,4,5; tối thứ 4,5,7
Yêu cầu: Gia sư dạy kèm tại nhà tốt nhất Thái Nguyên
Liên hệ:

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: TN021107

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : Gia sư lớp 7 tại Túc Duyên Thái Nguyên
Môn dạy: Gia sư lớp 7 tại Túc Duyên Thái Nguyên
Địa chỉ: Gia sư lớp 7 tại Túc Duyên Thái Nguyên
Mức lương: 2 triệu đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi/tuần
Thời gian dạy: Chiều thứ 4,5,7, tối thứ 2,3,6,7,CN
Yêu cầu: Gia sư dạy kèm tại nhà tốt nhất Thái Nguyên
Liên hệ:

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: TN021106

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : Gia sư lớp 6 tại Gia Sàng Thái Nguyên
Môn dạy: Gia sư lớp 6 tại Gia Sàng Thái Nguyên
Địa chỉ: Gia sư lớp 6 tại Gia Sàng Thái Nguyên
Mức lương: 1,5 triệu đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi/tuần
Thời gian dạy: Chiều thứ 4,5,7, tối thứ 2,3,6,7,CN
Yêu cầu: Gia sư dạy kèm tại nhà tốt nhất Thái Nguyên
Liên hệ:

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: TB221105

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : Gia sư lớp 5 tại Quang Trung Thái Bình
Môn dạy: Gia sư lớp 5 tại Quang Trung Thái Bình
Địa chỉ: Gia sư lớp 5 tại Quang Trung Thái Bình
Mức lương: 2,2 triệu đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi/tuần
Thời gian dạy: Chiều thứ 2,3,5,6,CN; tối thứ 3,4
Yêu cầu: Gia sư dạy kèm tại nhà tốt nhất Thái Bình
Liên hệ:

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: TB221104

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : Gia sư lớp 4 tại Tiền Phong Thái Bình
Môn dạy: Gia sư lớp 4 tại Tiền Phong Thái Bình
Địa chỉ: Gia sư lớp 4 tại Tiền Phong Thái Bình
Mức lương: 2,1 triệu đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi/tuần
Thời gian dạy: Chiều thứ 2,3,5,6; tối thứ 3,4
Yêu cầu: Gia sư dạy kèm tại nhà tốt nhất Thái Bình
Liên hệ:

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: TB221103

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : Gia sư lớp 3 tại Kỳ Bá Thái Bình
Môn dạy: Gia sư lớp 3 tại Kỳ Bá Thái Bình
Địa chỉ: Gia sư lớp 3 tại Kỳ Bá Thái Bình
Mức lương: 1,9 triệu đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi/tuần
Thời gian dạy: Chiều muộn thứ 3,5; tối thứ 5,6,7
Yêu cầu: Gia sư dạy kèm tại nhà tốt nhất Thái Bình
Liên hệ:

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: TB221102

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : Gia sư lớp 2 tại Phú Khánh Thái Bình
Môn dạy: Gia sư lớp 2 tại Phú Khánh Thái Bình
Địa chỉ: Gia sư lớp 2 tại Phú Khánh Thái Bình
Mức lương: 2,5 triệu đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi/tuần
Thời gian dạy: Chiều muộn thứ 2,4,5; tối thứ 4,5,7
Yêu cầu: Gia sư dạy kèm tại nhà tốt nhất Thái Bình
Liên hệ:

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: TB221101

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : Gia sư lớp 1 tại Bồ Xuyên Thái Bình
Môn dạy: Gia sư lớp 1 tại Bồ Xuyên Thái Bình
Địa chỉ: Gia sư lớp 1 tại Bồ Xuyên Thái Bình
Mức lương: 1,8 triệu đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi/tuần
Thời gian dạy: Các buổi tối thứ 2,3,4,6,7,CN
Yêu cầu: Gia sư dạy kèm tại nhà tốt nhất Thái Bình
Liên hệ:

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: ND220209

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : Gia sư Lớp 9 tại Năng Tĩnh Nam Định
Môn dạy: Gia sư Lớp 9 tại Năng Tĩnh Nam Định
Địa chỉ: Gia sư Lớp 9 tại Năng Tĩnh Nam Định
Mức lương: 2,5 triệu đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi/tuần
Thời gian dạy: Tối thứ 5,6,7; chiều muộn 2,4,,5,6
Yêu cầu: Gia sư dạy kèm tại nhà giỏi nhất Nam Định
Liên hệ:

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: ND220208

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : Gia sư lớp 8 tại Mỹ Xá Nam Định
Môn dạy: Gia sư lớp 8 tại Mỹ Xá Nam Định
Địa chỉ: Gia sư lớp 8 tại Mỹ Xá Nam Định
Mức lương: 2 triệu đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi/tuần
Thời gian dạy: Chiều muộn thứ 2,4,5; tối thứ 4,5,7
Yêu cầu: Gia sư dạy kèm tại nhà giỏi nhất Nam Định
Liên hệ:

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: ND220207

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : Gia sư lớp 7 tại Lộc Vượng Nam Định
Môn dạy: Gia sư lớp 7 tại Lộc Vượng Nam Định
Địa chỉ: Gia sư lớp 7 tại Lộc Vượng Nam Định
Mức lương: 1,4 triệu đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi/tuần
Thời gian dạy: Tối thứ 2,3,5,7,CN, chiều thứ 2,5,6
Yêu cầu: Gia sư dạy kèm tại nhà giỏi nhất Nam Định
Liên hệ:

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: ND220206

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : Gia sư lớp 6 tại Lộc Hòa Nam Định
Môn dạy: Gia sư lớp 6 tại Lộc Hòa Nam Định
Địa chỉ: Gia sư lớp 6 tại Lộc Hòa Nam Định
Mức lương: 3 triệu đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi/tuần
Thời gian dạy: Chiều thứ 4,5,7, tối thứ 2,3,6,7,CN
Yêu cầu: Gia sư dạy kèm tại nhà giỏi nhất Nam Định
Liên hệ:

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: GL220205

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : Gia sư lớp 5 tại Tây Sơn Pleiku Gia Lai
Môn dạy: Gia sư lớp 5 tại Tây Sơn Pleiku Gia Lai
Địa chỉ: Gia sư lớp 5 tại Tây Sơn Pleiku Gia Lai
Mức lương: 1,5 triệu đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi/tuần
Thời gian dạy: Các buổi tối thứ 2,3,4,6,7,CN
Yêu cầu: Gia sư dạy giỏi, chất lượng ở Pleiku Gia Lai
Liên hệ:

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: GL220204

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : Gia sư lớp 4 tại Hội Thương Pleiku Gia Lai
Môn dạy: Gia sư lớp 4 tại Hội Thương Pleiku Gia Lai
Địa chỉ: Gia sư lớp 4 tại Hội Thương Pleiku Gia Lai
Mức lương: 1,5 triệu đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi/tuần
Thời gian dạy: Do gia sư sắp xếp
Yêu cầu: Gia sư dạy giỏi, chất lượng ở Pleiku Gia Lai
Liên hệ:

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: GL220203

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : Gia sư lớp 3 tại Hội Thương Pleiku Gia Lai
Môn dạy: Gia sư lớp 3 tại Hội Thương Pleiku Gia Lai
Địa chỉ: Gia sư lớp 3 tại Hội Thương Pleiku Gia Lai
Mức lương: 2 triệu đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi/tuần
Thời gian dạy: Do gia sư sắp xếp
Yêu cầu: Gia sư dạy giỏi, chất lượng ở Pleiku Gia Lai
Liên hệ:

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: GL220202

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : Gia sư lớp 1 tại IaKring Pleiku Gia Lai
Môn dạy: Gia sư lớp 1 tại IaKring Pleiku Gia Lai
Địa chỉ: Gia sư lớp 1 tại IaKring Pleiku Gia Lai
Mức lương: 1,8 triệu đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi/tuần
Thời gian dạy: Do gia sư sắp xếp
Yêu cầu: Gia sư dạy giỏi, chất lượng ở Pleiku Gia Lai
Liên hệ:

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: 2202101

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : Gia sư lớp 1 tại Diên Hồng Pleiku Gia Lai
Môn dạy: Gia sư lớp 1 tại Diên Hồng Pleiku Gia Lai
Địa chỉ: Gia sư lớp 1 tại Diên Hồng Pleiku Gia Lai
Mức lương: 2,5 triệu đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi/tuần
Thời gian dạy: Do gia sư sắp xếp
Yêu cầu: Gia sư dạy giỏi, chất lượng ở Pleiku Gia Lai
Liên hệ:

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: 2202101

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : Gia sư Dạy kèm tại nhà lớp 4 ở Pleiku Gia Lai
Môn dạy: Gia sư Dạy kèm tại nhà lớp 4 ở Pleiku Gia Lai
Địa chỉ: Gia sư Dạy kèm tại nhà lớp 4 ở Pleiku Gia Lai
Mức lương: 2,2 triệu đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi/tuần
Thời gian dạy: Do gia sư sắp xếp
Yêu cầu: Gia sư dạy giỏi, chất lượng ở Pleiku Gia Lai
Liên hệ:

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: 2202063

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : Gia sư dạy kèm Toán 11 tại Chi Lăng Pleiku Gia Lai
Môn dạy: Gia sư dạy kèm Toán 11 tại Chi Lăng Pleiku Gia Lai
Địa chỉ: Gia sư dạy kèm Toán 11 tại Chi Lăng Pleiku Gia Lai
Mức lương: 1,5 triệu đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi/tuần
Thời gian dạy: Do gia sư sắp xếp
Yêu cầu: Gia sư dạy giỏi, chất lượng ở Pleiku Gia Lai
Liên hệ:

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: 2202062

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : Gia sư dạy kèm Toán 11 tại Chi Lăng Pleiku Gia Lai
Môn dạy: Gia sư dạy kèm Toán 11 tại Chi Lăng Pleiku Gia Lai
Địa chỉ: Gia sư dạy kèm Toán 11 tại Chi Lăng Pleiku Gia Lai
Mức lương: 2,2 triệu đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi/tuần
Thời gian dạy: Do gia sư sắp xếp
Yêu cầu: Gia sư dạy giỏi, chất lượng ở Pleiku Gia Lai
Liên hệ:

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: 2202061

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : Gia sư Tiếng Anh 10 tại Trà Bá Pleiku Gia Lai
Môn dạy: Gia sư Tiếng Anh 10 tại Trà Bá Pleiku Gia Lai
Địa chỉ: Gia sư Tiếng Anh 10 tại Trà Bá Pleiku Gia Lai
Mức lương: 2 triệu đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi/tuần
Thời gian dạy: Do gia sư sắp xếp
Yêu cầu: Gia sư dạy giỏi, chất lượng ở Pleiku Gia Lai
Liên hệ:

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: 2202053

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : Gia sư Toán Tiếng Việt lớp 3 Tại Yến Đỗ Pleiku Gia Lai
Môn dạy: Gia sư Toán Tiếng Việt lớp 3 Tại Yến Đỗ Pleiku Gia Lai
Địa chỉ: Gia sư Toán Tiếng Việt lớp 3 Tại Yến Đỗ Pleiku Gia Lai
Mức lương: 1,5 triệu đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi/tuần
Thời gian dạy: Do gia sư sắp xếp
Yêu cầu: Gia sư dạy giỏi, chất lượng
Liên hệ:

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: 2202052

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : Gia sư Tiếng Anh 12 tại Biển Hồ Pleiku Gia Lai
Môn dạy: Gia sư Tiếng Anh 12 tại Biển Hồ Pleiku Gia Lai
Địa chỉ: Gia sư Tiếng Anh 12 tại Biển Hồ Pleiku Gia Lai
Mức lương: 2,2 triệu đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi/tuần
Thời gian dạy: Do gia sư sắp xếp
Yêu cầu: Gia sư dạy giỏi, chất lượng
Liên hệ:

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: 2202051

Lớp chưa giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Lớp dạy : Gia sư lớp 1 tại Ia Kring Pleiku Gia Lai
Môn dạy: Gia sư lớp 1 tại Ia Kring Pleiku Gia Lai
Địa chỉ: Gia sư lớp 1 tại Ia Kring Pleiku Gia Lai
Mức lương: 1,8 triệu đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi/tuần
Thời gian dạy: Do gia sư sắp xếp
Yêu cầu: Gia sư dạy giỏi, chất lượng
Liên hệ:

Liên hệ nhận lớp »

Đang xem trang 3 / 1012345...10...Trang cuối »

Hỗ trợ Online

HỖ TRỢ PHỤ HUYNH

0814.369.567

HỖ TRỢ GIA SƯ

0968.678.234

Thống kê truy cập

0525359
LIÊN HỆ VĂN PHÒNG
Địa chỉ: 08 Bắc Sơn, An Hoạch, Tp Thanh Hóa
Điện thoại: 0814.369.567
Trung tâm gia sư Thanh Hóa

DMCA.com Protection Status

 
TOP