Gia sư Thanh Hóa*0814.369.567-0968.678.234

Tài khoản giao dịch

1- NGÂN HÀNG: VIETCOMBANK

CHỦ TÀI KHOẢN: NGUYỄN VĂN THÀNH

Số TK:  0781 000 48 69 42

2 – NGÂN HÀNG: AGRIBANK 

    CHỦ TÀI KHOẢN: NGUYỄN VĂN THÀNH

Số tài khoản: 3510.2150.06328

SỐ LIÊN LẠC: 0968.678.234

attachment-5214

attachment-5349

Hỗ trợ Online

HỖ TRỢ PHỤ HUYNH

0814.369.567

HỖ TRỢ GIA SƯ

0968.678.234

Thống kê truy cập

0021848
LIÊN HỆ VĂN PHÒNG
Địa chỉ: 08 Bắc Sơn, An Hoạch, Tp Thanh Hóa
Điện thoại: 0814.369.567
Trung tâm gia sư Thanh Hóa
 
TOP